ประมวลภาพกิจกรรมการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 1) โครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองน่าน เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน

สายด่วนกรมทางหลวง
กรมทางหลวง
กรมทางหลวง
ขึ้นข้างบนสุด