ประมวลภาพกิจกรรมการประชุมสรุปผลการคัดเลือกแนวเส้นทางที่เหมาะสมของโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 2) โครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองน่าน เมื่อ วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

ขอเชิญเข้าร่วม ประชุมสรุปผลการคัดเลือกแนวเส้นทางที่เหมาะสมของโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 2) ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

ประมวลภาพกิจกรรมการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการคัดเลือกแนวเส้นทางที่เหมาะสมของโครงการ (การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1) โครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองน่าน เมื่อ วันที่ 5-6 กันยายน 2560 จำนวน 2 กลุ่ม 

กรมทางหลวง ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาให้ดำเนินโครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองน่าน และจัดให้มีการการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการคัดเลือกแนวเส้นทางที่เหมาะสมของโครงการ (การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1) โดยการประชุมจัดเป็น
2 กลุ่ม ดังนี้

ประมวลภาพกิจกรรมการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 1) โครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองน่าน เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน

กรมทางหลวง ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาให้ดำเนินโครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองน่าน และจัดให้มีการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 1) ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน

สายด่วนกรมทางหลวง
กรมทางหลวง
กรมทางหลวง
ขึ้นข้างบนสุด
Template by JoomlaShine